přerušované žluté světlo

S07 Světelný signál

přerušované žluté světlo