Zpomalovací práh

IP02 Informativní provozní dopravní značka

Zpomalovací práh