Zastavovací terč

Z08a Dopravní zařízení

Zastavovací terč