Zastavovací terč (pro jiné osoby)

Z08b Dopravní zařízení

Zastavovací terč (pro jiné osoby)