Zastávka

IJ04b Informativní jiná dopravní značka

Zastávka