Zastávka

IJ04a Informativní jiná dopravní značka

Zastávka