Zastávka tramvaje

V11b Vodorovná dopravní značka

Zastávka tramvaje