Zastávka tramvaje

IJ04d Informativní jiná dopravní značka

Zastávka tramvaje