Z. v. voz. přep. nebezpečný náklad

B18 Zákazová dopravní značka

Z. v. voz. přep. nebezpečný náklad