Z. v. voz. nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez

B17 Zákazová dopravní značka

Z. v. voz. nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez