Z. v. voz., jejichž výška přesahuje vyznačenou mez

B16 Zákazová dopravní značka

Z. v. voz., jejichž výška přesahuje vyznačenou mez