Z. v. voz., jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez

B15 Zákazová dopravní značka

Z. v. voz., jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez