Zákaz zvukových výstražných znamení

B23a Zákazová dopravní značka

Zákaz zvukových výstražných znamení