Zákaz vjezdu všech vozidel

B02 Zákazová dopravní značka

Zákaz vjezdu všech vozidel