Zákaz vjezdu všech motorových vozidel

B11 Zákazová dopravní značka

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel