Zákaz vjezdu ručních vozíků

B10 Zákazová dopravní značka

Zákaz vjezdu ručních vozíků