Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti

B31 Zákazová dopravní značka

Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti