Zúžená vozovka (zobou stran)

A06a Výstražná dopravní značka

Zúžená vozovka (zobou stran)