Zúžená vozovka (zjedné strany)

A06b Výstražná dopravní značka

Zúžená vozovka (zjedné strany)