Vyhrazené parkoviště pro vozidlopřepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě posti

V10f Vodorovná dopravní značka

Vyhrazené parkoviště pro vozidlopřepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě posti