Vyhrazený jízdní pruh

IP20a Informativní provozní dopravní značka

Vyhrazený jízdní pruh