Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy

IJ14c Informativní jiná dopravní značka

Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy