Tábořiště pro obytné přívěsy

IJ14b Informativní jiná dopravní značka

Tábořiště pro obytné přívěsy