Stezka pro jezdce na zvířeti

C11a Příkazová dopravní značka

Stezka pro jezdce na zvířeti