Stezka pro chodce

C07a Příkazová dopravní značka

Stezka pro chodce