Stání šikmé

V10c Vodorovná dopravní značka

Stání šikmé