Stůj, dej přednost v jízdě

P06 Dopravní značka upravující přednost

Stůj, dej přednost v jízdě