Snížení počtu jízdních pruhů

IP18b Informativní provozní dopravní značka

Snížení počtu jízdních pruhů