Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)

IS03b Informativní směrová dopravní značka

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli)