Slepá pozemní komunikace

IP10a Informativní provozní dopravní značka

Slepá pozemní komunikace