Silnice pro motorová vozidla

IP15a Informativní provozní dopravní značka

Silnice pro motorová vozidla