Silnice II. třídy

IS16d Informativní směrová dopravní značka

Silnice II. třídy