Silnice I. třídy

IS16b Informativní směrová dopravní značka

Silnice I. třídy