Signál pro opuštění křižovatky

S06 Světelný signál

Signál pro opuštění křižovatky