Signál dvou vedle sebe umístněných střídavě opřerušovaných světel

S13 Světelný signál

Signál dvou vedle sebe umístněných střídavě opřerušovaných světel