Rychlostní signál s více signálními znaky

S12b Světelný signál

Rychlostní signál s více signálními znaky