Pozor, zpomalovací práh

A07b Výstražná dopravní značka

Pozor, zpomalovací práh