Podchod nebo nadchod

IP03 Informativní provozní dopravní značka

Podchod nebo nadchod