Podélná čára souvislá

V01a Vodorovná dopravní značka

Podélná čára souvislá