Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou

V03 Vodorovná dopravní značka

Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou