Podélná čára přerušovaná

V02b Vodorovná dopravní značka

Podélná čára přerušovaná