Podélná čára přerušovaná

V02a Vodorovná dopravní značka

Podélná čára přerušovaná