Parkoviště (stání na chodníku podélné)

IP11e Informativní provozní dopravní značka

Parkoviště (stání na chodníku podélné)