Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP11d Informativní provozní dopravní značka

Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)