Parkoviště s parkovacím kotoučem

IP13b Informativní provozní dopravní značka

Parkoviště s parkovacím kotoučem