Parkoviště (podélné)

IP11c Informativní provozní dopravní značka

Parkoviště (podélné)