Parkoviště (kolmé nebo šikmé)

IP11b Informativní provozní dopravní značka

Parkoviště (kolmé nebo šikmé)