Parkoviště P + R

IP13d Informativní provozní dopravní značka

Parkoviště P + R