Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)

IP11g Informativní provozní dopravní značka

Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)