Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)

IP11f Informativní provozní dopravní značka

Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)